associació catalana d'intel·ligència artificial

Ara l’ACIA és membre de la Bioinformatics Barcelona Association (BIB)

Ara l’ACIA és membre de la Bioinformatics Barcelona Association (BIB)

http://www.bioinformaticsbarcelona.eu/partners/