associació catalana d'intel·ligència artificial

Llençament de la Red Nacional sobre Inteligencia Artificial en Biomedicina (IABiomed-net)

Llençament de la Red Nacional sobre Inteligencia Artificial en Biomedicina (IABiomed-net)

Llençament de la Red Nacional sobre Inteligencia
Artificial en Biomedicina (IABiomed-net) amb participación de dues expertes de donesIAcat

Dilluns 27 de gener de 2020 experts en Intel-ligència Artificial (IA) aplicada a la Biomedicina es van reunir a Madrid per engegar la Xarxa Nacional IAbiomed. Els responsables de tretze grups de recerca en l’àmbit de la IA aplicada a la Biomedicina, tots ells amb prolongada trajectòria investigadora en aquest camp es van reunir en el Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid par llençaçr la xarxa. La xarxa està formada per 13 grups de recerca de tot Espanya. Tres dels responsables d’aquests grups de recerca són de l’ACIA i dos d’ells són a més components de la secció de gènere de l’associació, donesIAcat. David Riaño (BANZAI-URV), Karina Gibert (IDEAI-UPC), Beatriz López (eXiT, UDG) representen doncs la recerca catalana a la Xarxa. A la reunió de llençament es va debatre sobre línies d’actuació per a consolidar la IA a l’àmbit Biomèdic a nivel nacional i es van definir estratègies per estrènyer col.laboracions entre els grups de recerca que integren la xarxa IABIABiomed-net i donar resposta a les demandes de la ciutadania sobre els grans reptes socials que implica la implantació de la IA a la biomedicina. La xarxa, liderada per Mar Marcos (UJI) i finançada pel Ministeri de Ciencia, Innovació i Universitats, té en les bases el compromís d’actuar com agent integrador i inclusiu de tots els grups espanyols d’I+D+I punters a l’aplicació de tecnologies de la IA (incloent l’aprenentatge automàtic, el processament del llenguatge natural i altres branques de la IA) a la resolución de problemes en l’àmbit biomèdic