associació catalana d'intel·ligència artificial

Nou membre institucional de l’ACIA

Nou membre institucional de l’ACIA

El CVC és un centre de recerca sense finalitats de lucre i amb estatus legal propi, fundat el 1995 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

La nostra missió és dur a terme investigació capdavantera en el camp de la visió per computador aconseguint el més alt impacte internacional. També promovem la transferència de coneixement a la indústria i a la societat. Per últim, ens esforcem per preparar i formar investigadors al més alt nivell europeu.

El CVC s’ha posicionat com a especialista en el camp de la visió per computador i és considerat com un referent en la creació de coneixement per a la societat.

Benvinguts!