associació catalana d'intel·ligència artificial

Última crida a contribucions CCIA2019!

Última crida a contribucions CCIA2019!

Recordeu!
****** EXTENDED DEADLINE ******
26 de maig resum
2 de juny article