associació catalana d'intel·ligència artificial

Docs

ACTES DE LES ASSEMBLEES

ALTRES DOCUMENTS

Convenis de coŀlaboracio amb altres entitats

  • ACIA-EUSFLAT. L’Associació Catalana d’Inteŀligencia Artificial ha renovat un acord de coŀlaboració amb l’associació European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT). Els membres de la nostra societat que siguin també membres de l’EUSFLAT tenen dret a un 25% de descompte en les respectives quotes anuals. A més a més, també tenen dret a descomptes en les inscripcions a les conferències de les dues asociacions. Pàgina web de l’EUSFLAT: http://www.eusflat.org

ACTES DE LES ASSEMBLEES

ALTRES DOCUMENTS

Convenis de coŀlaboracio amb altres entitats

  • ACIA-EUSFLAT. L’Associació Catalana d’Inteŀligencia Artificial ha renovat un acord de coŀlaboració amb l’associació European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT). Els membres de la nostra societat que siguin també membres de l’EUSFLAT tenen dret a un 25% de descompte en les respectives quotes anuals. A més a més, també tenen dret a descomptes en les inscripcions a les conferències de les dues asociacions. Pàgina web de l’EUSFLAT: http://www.eusflat.org

ACTES DE LES ASSEMBLEES

ALTRES DOCUMENTS

Convenis de coŀlaboracio amb altres entitats

  • ACIA-EUSFLAT. L’Associació Catalana d’Inteŀligencia Artificial ha renovat un acord de coŀlaboració amb l’associació European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT). Els membres de la nostra societat que siguin també membres de l’EUSFLAT tenen dret a un 25% de descompte en les respectives quotes anuals. A més a més, també tenen dret a descomptes en les inscripcions a les conferències de les dues asociacions. Pàgina web de l’EUSFLAT: http://www.eusflat.org

ACTES DE LES ASSEMBLEES

ALTRES DOCUMENTS

Convenis de coŀlaboracio amb altres entitats

  • ACIA-EUSFLAT. L’Associació Catalana d’Inteŀligencia Artificial ha renovat un acord de coŀlaboració amb l’associació European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT). Els membres de la nostra societat que siguin també membres de l’EUSFLAT tenen dret a un 25% de descompte en les respectives quotes anuals. A més a més, també tenen dret a descomptes en les inscripcions a les conferències de les dues asociacions. Pàgina web de l’EUSFLAT: http://www.eusflat.org