associació catalana d'intel·ligència artificial

Estudiants becats congressos

ESTUDIANTS BECATS CONGRESSOS

Convocatòria 2019

 • David Sanchez Pinsach (IIIA, beca UAB)

Convocatòria 2018

 • Emran Saleh Ali (ITAKA, URV)

 Convocatòria 2017

 • Juan Manuel Acevedo (GREC‐ESAII, UPC)
 • Jennifer Nguyen (GREC-ESADE)
 • Julià Camps (CETpD)

Convocatòria 2016

 • Luis Espinosa Anke (UPF)
 • Eric Oliver Obiol (UJI)

Convocatòria 2015

 • Ferran Torrent (eXiT,UdG)
 • Gerard Canal (GREC,UPC)
 • Pablo Pardo (UB)
 • Mohammad Ghaderi (URL)
 • Francisco Cruz (UAB)
 • Joel Gabas (UdL)
 • Francesco Barbieri (UPF)
 • Xavier Ferrer (IIIA-CSIC)
 • Jesús Giráldez (IIIA-CSIC)
 • Marc Garcia (ESLip, UdG)

Convocatòria 2014/03

 • Xavier Ferrer(IIIA, CSIC)
 • Darío García (LSI, UPC)

Convocatòria 2013/11

 • Jesús Giráldez (IIIA, CSIC)
 • Arayeh Afsordegan (GREC, URL)

Convocatòria 2012/10

 • Luis del Vasto Terrientes (ITAKA, URV)

Convocatòria 2011/10

 • Pablo Almajano (IIIA, CSIC)

Convocatòria 2011/03

 • Javier Morales (IIIA, WAI, UB)
 • Carolina Rubio (KEMLG, UPC)
 • Ignasi Gómez-Sebastià (KEMLG, UPC)