associació catalana d'intel·ligència artificial

(English) Join us

Regular
37€ / any
Accés a una xarxa de centenars d’investigadors líders en intel·ligència artificial.
Accés electrònic al text complet del butlletí de l’ACIA: NODES
Accés electrònic al text complet del butlletí electrònic de l’ECCAI: notícies sobre el Comitè de Coordinació Europea d'Intel·ligència Artificial.
Accés electrònic al text complet de la revista AICom (associació ECCAI)
Accés electrònic de text complet de la revista AI Magazine (Associació AAAI)
Accés electrònic de text complet de IEEE Intelligent Systems (throught ECCAI)
Elegibilitat per ser candidat a ser ECCAI Fellow.
Tarifes reduïdes en un seguit de conferències organitzades o avalades per l’associació.
Suport als a l’organització d’esdeveniments relacionats amb la IA
Quota de socis reduïdes en altres societats de recerca amb la que hi hagi un acord (25% de descompte en la quota EUSFLAT). Els socis jubilats tenen el preu d'estudiant.
Estudiants
17€ / any
Tots els beneficis d’un membre regular
Elegibilitat per sol·licitar Beques ACIA per viatjar a conferències internacionals
Elegibilitat per sol·licitar Beques ACIA per participar en la conferència anual de l'associació (CCIA)
Possibilitat de presentar la candidatura al millor premi de tesi doctoral.
Possibilitat de presentar la candidatura al millor premi de treball de grau o tesi de màster.
 
 
 
 
 
Institucionals
150 € / any
Tres empleats gaudeixen de tots els beneficis d’un membre regular
Visualització del seu logotip a la pàgina web
Visualització del seu logotip en butlletí de la associació: NODES